Solaris projelerinin yönetimi (Solaris Projects)

Solris proje ve /etc/system parametrelerinin karşılaştırılması.

Solaris 10 ve 11 sistemlerde kernel parametreleri set etmek için projeler kullanılabiliyor. Projeler /etc/system altına set edilen parmetrelerden farklı olarak user ve grup bazında da verilebiliyor. Projelerde set edilen değerler için sistemin reboot edilmesi gerekmiyor. User bazında tanımlanması ile farklı projeler için farklı kernel parametrelerinin set edilmesini sağlıyor. Bir proje altına istenilen miktarda parametre eklenebiliyor.

  Project /etc/system
Tüm userlar için geçerli Hayır (sadece belirtilen user yada grup için) Evet
Değişiklikler Reboot gerektiriyor Hayır ( sadece ilgili proje restart ediliyor.) Evet
Farklı projelere farklı parametreler Var Yok

 

Root userı ile Projects –l komutu çalıştırılarak sistemde mevcut projeler kontrol edilebilir. Ayrıca

cat /etc/project komutu ile de projeler kontrol edilebilir.

Proje ekleme komutu projadd

projadd komutu ile sisteme yeni bir proje eklenebiliyor. –c ile projenin ne olduğunu anlatan bir yorum. –G ile projeyi kullanacak grup, -U ile projeyi kullanacak user –K ile de set edilecek parametre belirtiliyor.

Örnek:

projadd -c "Oracle database"  -K "project.max-shm-memory=(privileged,6GB,deny)" 'user.oracle'

 

Örneğimizde

Projenin  kullanım amacını belirten yorum ->     ‘Oracle database’

set edilen  kernel parametresi ->                            ‘project.max-shm-memory=(privileged,6GB,deny)’

proje adı ->                                                                       ‘user.oracle’

Opsiyonlar

-c comment
-G group[,group…]
-K name[=value[,value…]
-U user[,user…]

Proje değiştirme komutu projmod

Projmod komutu ile oluşturulmuş bir projeye yeni parametre eklenebilir Mevcut parametre değiştirilebilir ve mevcut parametre silinebilir.

Örnek

projmod -s -K "project.max-shm-memory=(priv,23622320128,deny)" user.oracle

projmod -s -K "project.max-shm-ids=(priv,100,deny)" user.oracle

projmod -s -K "process.max-file-descriptor=(basic,8192,deny),(privileged,61921,deny) " limitedusers

 

soft limit (Basic). ile verilen değerler user tarafından arttırılabilir değerlerdir.

hard limit (privileged). İse sadece root tarafından değiştirilebilecek değerler için kullanılır.

user.oracle projesindeki project.max-shm-memory ve project.max-shm-ids parametreleri değiştirilmiştir.

-c comment
-G group[,group…]
-K name[=value[,value…]
-U user[,user…]
-a yeni değer eklerken
-s mevcut değeri değiştirirken
-r mevcut değeri silmek için

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *